پا بهاره کیان افشار محمدرضا گلزار مهناز افشار

پا: بهاره کیان افشار محمدرضا گلزار مهناز افشار عاشقانه داستان محمدرضا عاشقانه مخاطب سریال داستان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تعریف رجل سیاسی و مذهبی مشخص شد

تعریف، معیارها و شرایط مورد نیاز جهت تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری در روز چهارشنبه مورخ 20/ 10 /1396 در جلسه شورای نگهبان به ت

تعریف رجل سیاسی و مذهبی مشخص شد

تعریف رجل سیاسی و مذهبی مشخص شد

عبارات مهم : سیاسی

تعریف، معیارها و شرایط مورد نیاز جهت تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری در روز چهارشنبه مورخ 20/ 10 /1396 در جلسه شورای نگهبان به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، در اجرای جزء 5 بند 10 سیاست های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که «تعریف و اعلام معیارها و شرایط مورد نیاز جهت تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است و با عنایت به بند 9 اصل 110 و اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعاریف، معیارها و شرایط مذکور به شرح زیر در روز چهارشنبه مورخ 1396/10/20 در جلسه شورای نگهبان به تصویب رسید.

ماده 1- تعاریف رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری عبارتند از: انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی خاص ای برخوردار باشد، به گونه ای که در میان مردم به این خصوصیت، آشنا و مشهور باشند.

تعریف رجل سیاسی و مذهبی مشخص شد

2-رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از پرسشها و پدیده های سیاسی به جهت آگاهی عمیق ارزش از پرسشها سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین المللی و حضورشان در صحنه های سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده است باشد، به گونه ای که در میان مردم به این خصوصیت ، آشنا و مشهور باشند.

3-مدیر، شخصی است برخوردار از شایستگی های ذاتی و اکتسابی مورد نیاز از نظر دانش و مهارت، شخصیت و نگرش های فردی و تجربه که توانایی آشنایی و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی در کشور را با رعایت حداکثر بهره وری و در جهت ماموریت، رسالت و اهداف کلان نظام و ارزش های حاکم بر جامع داراست و سوابق او حاکی از موفقیت وی در صحنه های مدیریتی کلان باشد.

تعریف، معیارها و شرایط مورد نیاز جهت تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری در روز چهارشنبه مورخ 20/ 10 /1396 در جلسه شورای نگهبان به ت

4-مدبر،شخصی است که از توانایی آینده نگری و سرانجام اندیشی نسبت به امور، مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح جهت اداره امور کشور برخوردار باشد و در بحران ها قدرت حل پرسشها و برون رفت از آنها را به نحو شایسته داشته باشد.

ماده2-شرایط و معیارهای مورد نیاز جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری عبارتند از:

1.سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، صحبت ها و اعلام مواضع

تعریف رجل سیاسی و مذهبی مشخص شد

2.سوابق کافی و قابل ارزیابی در تصدی بعضی مسئولیت ها و مدیریت های کلان

3.سلامت و توانایی مورد نیاز جهت ایفای مسئولیت های ریاست جمهوری

تعریف، معیارها و شرایط مورد نیاز جهت تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری در روز چهارشنبه مورخ 20/ 10 /1396 در جلسه شورای نگهبان به ت

4.سن متناسب با انجام مسئولیت های ریاست جمهوری

5.صلاحیت علمی مورد نیاز جهت ایفای وظاییف ریاست جمهوری

تعریف رجل سیاسی و مذهبی مشخص شد

6.ارائه برنامه ها و خط مشی های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست های کلی نظام

7.معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه ها و توان مدیریتی و برنامه ها

8.عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر

9.عدم محکومیت قطعی کیفری بر جرائم اقتصادی از جمله کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور

10.وابسته نبودن به گروه های غیرقانونی و عدم محکومیت به اقدام علیه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال 1388

11.عدم وابستگی به رژیم گذشته و موثر نبودن در تحکیم آن

تبصره (1)-داوطلبان موظفند مدارک مثبته جهت احراز شرایط را هنگام عضویت ارائه نمایند

تبصره (2)-موارد مذکور در ماده (2)، اماره ای مبنی بر شناساسیی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله عضویت بوده و اعتراض داوطلبان نسبت به عدم عضویت آنان، در شورای نگهبان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

تبصره (3)-شورای نگهبان می تواند به منظور احراز شرایط داوطلبان ریاست جمهوری ضمن استعلام از مراجع ذی صلاح، اقدام به تحقیقات مورد نیاز و بررسی های مستقل نماید.

واژه های کلیدی: سیاسی | نگهبان | ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz